WordPress Như Cầm biến mất?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sự biến mất của wordpress Như Cầm

Như-Cầm là một trong những nhà mình yêu nhất, nhà hai bạn ấy mang đến cho mình cảm giác thanh tịnh cổ điển hệt như tên vậy. Khi ghé vào nhà hai bạn ấy, mình luôn có cảm giác được tĩnh tâm ngồi uống trà thưởng nhạc vậy, tác phẩm trong nhà hai bạn ấy cũng là những truyện rất tuyệt vời, mang đến cùng một loại cảm giác thanh nhã, cổ điển.

Nhưng mà hôm nọ không hiểu sao nhà hai bạn ấy lại bị xóa. Có ai biết là do bị làm sao không?

Mình đã rất sững sờ, nếu hai bạn ấy lập nhà mới thì may quá, nhưng nếu hai bạn ấy thật sự biến mất, thì đó là một quá đấm đối với mình.

Vì nhà đã xóa, không thể hỏi hai bạn ấy, tìm google cũng không thấy có thông tin, nên mình mới post bài này lên để hỏi xem có ai biết được thông tin hay không.

Mong là hai bạn ấy chỉ tu sửa lại nhà, không phải biến mất vĩnh viễn.